Effectief resultaat
Een tekst is de uitkomst van een proces. Hierbij bent u als opdrachtgever nauw betrokken. Daarom is het bespreken van uw wensen en ideeën het startpunt. Wat wilt u overbrengen? Aan wie? In welke vorm en in welke stijl? Een goede uitwisseling hierover is de beste garantie voor een geslaagd resultaat.

Afspraken in offerte
Deze facetten komen overzichtelijk in een offerte. Binnen de afgesproken tijd ligt de tekst voor u klaar. Tijdens het schrijven houd ik contact met u voor bijsturing of aanvulling.

Altijd op tijd
Deadlines zijn voor mij heilig. Afspraak is afspraak. Daar kunt u op rekenen.

Netwerk voor grote opdrachten
Vaak werk ik samen met collega-tekstschrijvers aan grotere opdrachten. Ook werk ik regelmatig samen met vormgevers, fotografen en illustratoren. Daarom kan ik u een totaalpakket bieden.

Tekstnet: kwaliteit
Ik ben lid van Tekstnet, de beroepsvereniging voor tekstschrijvers, waardoor ik bijblijf op mijn vakgebied en nieuwe kennis opdoe door middel van cursussen en uitwisseling met collega’s.

Segeren Tekst hanteert de algemene voorwaarden van Tekstnet. U kunt de voorwaarden downloaden op www.tekstnet.nl.