Tekst
Voor brochures, nieuwsbrieven, magazines en andere publicaties maak ik toegankelijke teksten. Ook schrijf ik interviews met mensen die een verhaal te vertellen hebben. Boeiend voor de lezer, helder van inhoud en fris van toon.

Redactie en eindredactie
Hebt u al iets op papier, maar bent u nog niet tevreden of blijft u hangen? Of moet er een kritisch oog over de tekst van een rapport? Dan kan ik uw tekst herschrijven of redigeren. Ik herzie zo nodig de structuur en de opbouw van de tekst, en zorg dat de stijl juist gekozen is en de spelling foutloos.

(Geïntegreerd) jaarverslag
Een specialisme is het schrijven van jaarverslagen. Dat behelst veel meer dan redigeren van aangeleverde stukken en brokken: het is een proces met puzzelwerk en intensief contact met mensen binnen de organisatie, en er is veel kennis voor nodig. Die expertise heb ik opgebouwd met oneindig veel vlieguren. En binnen dit specialisme ben ik zeer ervaren in de niche van de geïntegreerde jaarverslagen.

Correctie
Van de opbouw en de inhoud bent u zeker. Maar geldt dat ook voor de zinsconstructies en de spelling? Een tekst is pas echt overtuigend als er niets meer aan rammelt. Vermijd ergernis en kies voor effectiviteit. Als tekstcorrector zet ik voor u de puntjes op de i.