Tekst
Informatieve of wervende teksten maak ik voor folders, brochures, jaarverslagen en websites. Toegankelijk voor de lezer, boeiend, helder en fris.

Journalistiek
Ik schrijf artikelen en interviews voor onder meer jaarverslagen, personeelsbladen, nieuwsbrieven en relatiemagazines. Vlot, levendig en kernachtig schrijven is mijn kracht.

Redactie
Hebt u al iets op papier, maar bent u nog niet tevreden? Dan kan ik uw tekst herschrijven of redigeren. Ik herzie de structuur en de opbouw van de tekst en zorg dat de stijl juist gekozen is en de spelling foutloos.

Correctie
Van de opbouw en de inhoud bent u zeker. Maar geldt dat ook voor de spelling en de zinsconstructies? Een tekst is pas echt overtuigend als er niets meer aan rammelt. Als tekstcorrector zet ik voor u de puntjes op de i.